نظرسنجی
به نظر شما باافزایش وام مسکن کدام گزینه اتفاق می افتد؟‬
همراه با خارج شدن بازار از رکود، قیمتها بالا می رود‬
36.62%
وام جدید به حدی نیست که بتواند بازار را از رکود خارج کند‬
50.07%
بازارمسکن از رکود خارج می شود اما قیمتها ثابت می ماند‬
13.31%

عدم ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز،باعث بی اعتمادی مردم به شبکه بانکی می شود؟
به نظر شما باافزایش وام مسکن کدام گزینه اتفاق می افتد؟‬
پیش بینی شما از نتیجه مسابقه پرسپولیس و الهلال عربستان چیست؟
هشتادمين شهرآوردپايتخت راچطور پيش بيني مي كنيد؟
آيا پرسپوليس با ايوانكوويج در ليگ قهرمانان آسيا نتيجه مي گيرد؟
به نظرشما چهره سال 93 چه كسي است؟