سه‌شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱۷:۲۵ - 2018 December 11
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان جهت سهولت دسترسی کاربران آگهی‌های استخدام مراکز مختلف در سراسر کشور را در قالب بسته‌های استخدامی به صورت روزانه منتشر می کند.
کد خبر: ۳۳۴۸۹۸
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۴
به گزارش صدخبر :  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی از افراد واجد شرایط از طریق برگزاری آزمون کتبی و طی مراحل مصاحبه و گزینش اقدام به استخدام بهورز (۲۰۵ نفر) نماید.


۱-شرایط عمومی :
۱-۱ – اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی کشور
۲-۱ – داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
۳-۱ – التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۴-۱ – داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران) تبصره – معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که بر اساس اعلام شورای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی با وظایف بهورزی منافاتی نداشته باشد.
۵-۱ -عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روانگردان
۶-۱ – عدم سابقه محکومیت جزایی مؤثر
۷-۱ – داشتن سلامت جسمانی و روانی، اجتماعی و توانایی برای انجام کار بهورزی و قابلیت انجام فعالیت های مرتبط با آن از جمله: دهگردشی و انجام سیاری ها در روستاهای تحت پوشش با تائید واحد طب کار دانشگاه ویا کمیسیون شورای پزشکی حسب مورد
۸-۱ – نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای دانشگاه علوم پزشکی
۹-۱ – داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی و یا بازخرید شده خدمت از دانشگاه و سایر دستگاه های دولتی باشند . تبصره: نیروهای قراردادی دانشگاه صرفاً مجاز به شرکت در آزمون استخدام پیمانی دانشگاه می باشند و حق شرکت مجدد در آزمون قراردادی را ندارند.
۱۰-۱ -نداشتن منع استخدام و بکارگیری در دستگاه های دولتی بموجب آرای مراجع قانونی

۲-شرایط اختصاصی ثبت نام:
۱-۲ -دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در یکی از رشته های مامایی و بهداشت عمومی (گرایش بهداشت خانواده) برای بهورز زن و دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در یکی از رشته های بهداشت حرفه ای – بهداشت محیط و بهداشت عمومی (گرایش مبارزه با بیماریها) برای بهورز مرد
تبصره: شرکت داوطلبان بهورزی دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع فوق دیپلم مرتبط و دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم و یا بالاتر در رشته های غیر مرتبط مندرج در شرایط آگهی مجاز نمی باشد.
۲-۲-دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه
۳-۲ -شرکت دانشجویان در آزمون های پذیرش ( استخدام/ قراردادی) بهورز بلامانع است و در صورت احراز قبولی، پذیرش آنان مستلزم ارائه انصراف قطعی و گواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر عدم امکان دریافت هر گونه مدرک دانشگاهی، قبل از شروع کلاس های بهورزی می باشد.
۴-۲ – پذیرش بهورز صرفا بصورت بومی و ازساکنین واجد شرایط مندرج در بندهای ذیل صورت می پذیرد:
۳-۴ پذیرش بهورز غیر بومی به هیچ عنوان مجاز نمی باشد.
۳-۴ داوطلبان می بایست یکی از شرایط زیر را داشته باشند تا به عنوان « بومی »تلقی گردند:
الف: محل تولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه) با روستا و یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز یکی باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو (۲ ) سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.
ب: حداقل دو مقطع کامل تحصیلی از مقاطع تحصیلی (ابتدائی، راهنمائی، متوسطه) را در روستا و یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز طی کرده باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو (۲(سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.
تبصره ۱ :دواطلبان زن که شرایط بند «الف» و «ب» را نداشته باشند ولی با فرد واجدشرایط مطابق بند «الف» و «ب» ماده
(۴/۲ ) ازدواج کرده و حداقل ۲ سال از تاریخ ازدواج آنان تا اولین روز ثبت نام در آزمون گذشته باشد و سکونتشان در محل مورد تقاضا پذیرش بهورز در این مدت محرز شده باشد، به عنوان« بومی» تلقی می شوند و پذیرش آنان بلامانع است. بدیهی است افراد بومی بند «الف» و «ب» نسبت به این افراد در اولویت هستند و این افراد نسبت به بومیان قمر در اولویت پذیرش خواهند بود.
تبصره ۲ :احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بند «الف» و «ب» و تبصره( ۱ ) از طریق گواهی شورای اسلامی روستا (ممهور به مهر و امضای تمامی اعضای شورا) و خانه بهداشت (منظم به رونوشت از پرونده بهداشتی داوطلب)با تایید پزشک مسئول مرکز بهداشتی درمانی و شبکه بهداشت (مرکز بهداشت شهرستان مربوط) صورت می پذیرد.
تبصره۳ :چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل، گذراندن طرح و یا انجام دوره خدمت ضرورت سربازی در خارج از محل روستا سکونت داشته اند مشروط بر آنکه شورای اسلامی روستا، سکونت آنها را گواهی نماید خانه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان بومی بودن فرد و اقامت وی را قبل از وضعیت های فوق الاشاره در روستای اصلی یا قمر منطقه مورد تقاضا تأیید نماید پذیرش آنها بلامانع است. لذا برای گروه مذکور اقامت در دو (۲ (سال اخیر در روستای مورد نظر ضرورت ندارد مشروط بر این که خانواده وی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته باشند.
تبصره ۴ :در صورت عدم وجود تعداد کافی از افراد واجد شرایط به تعداد حداقل ۲ نفر به ازای هر مورد پذیرش، از افراد واجد شرایط ساکن در روستاهای همجوار همان خانه بهداشت به ترتیب ذیل ثبت نام به عمل می آید:
الف) روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستان
ب) در صورت عدم وجود تعداد کافی متقاضی واجدشرایط در روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت از افراد ساکن در روستاهای همجوار تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی مربوطه تا شعاع ۱۵ کیلومتر، پس از تایید مرکز بهداشت شهرستان مربوطه
۵-۲ -حداقل سن برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم ۱۶ سال (۱۵ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) و حد اکثر سن ۲۶ سال (۲۵ سال ۱۱ ماه و ۲۹ روز) و حداقل سن برای دارندگان مدرک کاردانی ۱۸ سال(۱۷ سال ۱۱ ماه و ۲۹ روز) و حداکثر ۲۸ سال (۲۷ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) است.
تاریخ اولین روز شروع ثبت نام مبنای محاسبه سن قرار می گیرد.
تبصره۱ :موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد. در هر صورت سن داوطلب با در نظر گرفتن موارد مذکور جهت دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم نباید از ۲۸ سال (۲۷ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) و کاردانی از ۳۰سال(۲۹ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) تجاوز نماید .
الف ) مدت خدمت انجام شده دوره ضرورت آقایان براساس کارت پایان خدمت
ب) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمت مذکور.
تبصره ۲ :سقف سنی ایثارگران برابر قوانین مربوطه تعیین شده
۶-۲ -مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته های مندرج در بند ۱/۲ آگهی که حین انجام خدمت قانونی می باشند، مجاز به شرکت در آزمون استخدامی می باشند، مشروط بر آن که قبل از شروع دوره آموزش بهورزی از ادامه طرح انصراف یا پایان یافته باشد.


۳ –سنجش توانمندی های داوطلبان:
۱-۳ :سنجش توانمندیهای عمومی و تخصصی داوطلبان:
الف) برای سنجش داوطلبان دارای مدرک تحصیلی کاردانی:
الف-۱ -آزمون توانمندی های عمومی برای کلیه داوطلبان به صورت کتبی به عمل خواهد آمد. سوالات آزمون توانمندیهای عمومی از دروس: ۱ -معارف اسلامی ۲ -زبان و ادبیات فارسی ۳ -زبان انگلیسی ۴ -اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانون (هردرس ۱۵ سوال) مجموعاً ۶۰ سؤال خواهد بود که بصورت سوالات چهار گزینه ای (با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط) طراحی می شود. آزمون توانمندی های عمومی مجموعاً ۶۰ نمره (معادل۳۰ %از کل نمره آزمون) را به خود اختصاص خواهد داد. تبصره – متقاضیان اقلیت های مذهبی به ۱۵ سوال معارف اسلامی پاسخ نداده و امتیاز آن به سایر دروس عمومی به صورت مساوی اختصاص داده خواهد شد.
الف-۲-آزمون تخصصی برای کلیه داوطلبان بصورت کتبی بعمل خواهد آمد سوالات آزمون اختصاصی از واحدهای درسی اختصاصی شامل: نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی (۳۰سوال)، آمار حیاتی و اپیدمیولوژی (۱۵سوال)، آموزش بهداشت (۱۵سوال) مجموعاً ۶۰ سؤال خواهد بود که بصورت سوالات چهار گزینه ای (با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط) طراحی می شود. آزمون توانمندی تخصصی مجموعاً ۶۰ نمره (معادل ۳۰ %از کل نمره آزمون) را به خود اختصاص خواهد داد. الف-۳ -مصاحبه: از بین دواطلبان پذیرفته شده درمرحله اول حداکثر به میزان سه برابر ظرفیت پذیرش مصاحبه به عمل خواهد آمد که ۸۰ نمره (معادل ۴۰ %از کل نمره آزمون) را به خود اختصاص می دهند.
ب) برای سنجش داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دیپلم:
ب-۱ -جهت سنجش توانمندی های عمومی، آزمون کتبی به عمل خواهد آمد. سوالات آزمون از دروس دیپلم کامل متوسطه (شامل دروس ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و دین و زندگی ) و اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانون (هر درس ۱۵ سوال) مجموعاً ۶۰ سؤال خواهد بود که بصورت سوالات چهار گزینه ای (با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط) طراحی می شود. آزمون توانمندی عمومی مجموعاً ۶۰ نمره (۶۰ %از کل نمره آزمون) به خود اختصاص خواهد داد.
۵ تبصره – متقاضیان اقلیت های مذهبی به ۱۵ سال دین و زندگی پاسخ نداده و امتیاز آن به سایر دروس عمومی به صورت مساوی اختصاص داده خواهد شد.
ب-۲ -مصاحبه: ۴۰درصد از کل نمره آزمون را به خود اختصاص می دهد.
۲-۳ – فهرست پذیرفته شدگان اولیه تا سه برابر تعداد مورد نیاز جهت انجام مصاحبه، پس از تائید کمیته آزمون، در سایت دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد. علاوه بر آن معاونت بهداشتی از طریق شبکه های بهداشت و درمان شهرستان تابعه به اطلاع پذیرفته شدگان خواهد رساند.
۳-۳ – از میان شرکت کنندگان در آزمون کتبی حداکثرتا سه برابر ظرفیت مورد نیاز به ترتیب اولویت های مقرر قانونی و نمرات فضلی انتخاب و جهت انجام مصاحبه به کمیته مصاحبه معرفی می گردند تا پس از انجام مصاحبه نسبت به انتخاب ۲ برابر ظرفیت مورد نیاز (اصلی و ذخیره) به ترتیب نمره کل ماخوذه (جمع امتیازات آزمون کتبی و امتیاز مصاحبه) و به صورت فضلی اقدام و به هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی معرفی می گردد.
۴-۳ -برای پذیرش بهورز، افراد دارای مدرک تحصیلی کاردانی در اولویت هستند. لذا در صورتی که برای یک پست بهورز ، تعداد واجدین شرایط با مدرک تحصیلی کاردان حداقل ۲ نفر باشد دانشگاه از میان ۲ نفر ذکر شده اقدام به گزینش بهورز می نماید. در صورتی که تعداد واجدین شرایط با مدرک تحصیلی کاردانی کمتر از ۲ نفر باشد دانشگاه می بایست از متقاضیان با مدرک دیپلم که در آزمون شرکت نموده اند به ترتیب نمره فضلی و با رعایت اولویت های قانونی انتخاب می نماید. بدیهی است پس از ورود افراد برای مصاحبه، نتیجه نهایی بر اساس نمره کل (جمع آزمون کتبی و امتیاز مصاحبه) محاسبه خواهد شد.
۵-۳ -استفاده از سهمیه استخدامی/قراردادی ایثارگران مشروط به برخورداری داوطلبان از شرایط احراز مدرک تحصیلی و بومی بودن مندرج در این آگهی و با رعایت سایر مقررات و طبق قوانین ایثارگران می باشد.
۶-۳ – لیست نهایی پذیرفته شدگان پس از تائید صلاحیت عمومی توسط هسته گزینش دانشگاه اعلا م می گردد.
۷-۳ -پذیرفته شدگان اصلی پس از ابلاغ نتایج نهایی حداکثر یک ماه فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک و طی مراحل پذیرش به مرکز بهداشت شهرستان مربوطه مراجعه نمایند.
تبصره ۱ :در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان درمهلت مقرر و یا انصراف آنان قبل از شروع دوره آموزشی از پذیرفته شدگان ذخیره جهت شرکت در دوره، دعوت به عمل خواهد آمد مشروط بر این که فرد ذخیره قبل از شروع دوره توسط هسته گزینش دانشگاه معرفی گردد.
تبصره۲ :در صورت انصراف پذیرفته شدگان دوره های آموزش بهورزی تا یک ماه پس از شروع دوره آموزشی جایگزین کردن افراد ذخیره بلامانع خواهد بود و پذیرش افراد ذخیره بعد از این مدت مقدور نمی باشد.
۸-۳ – مرکز بهداشت شهرستان مربوطه موظف است از پذیرفته شدگان نهایی جهت شرکت در دوره آموزشی به صورت کتبی (با پست پیشتاز یا تحویل حضوری) دعوت بعمل آورد.
تبصره: پذیرفته شدگان نهایی پس از وصول دعوتنامه، حداکثر ۱۵ روز فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک و طی مراحل پذیرش به مرکز آموزش بهورزی مربوطه مراجعه نمایند و در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر و یا انصراف آنان پس از شروع دوره آموزشی، از پذیرفته شدگان ذخیره جهت شروع دوره دعوت بعمل می آید.
۱۰-۳ – سپردن تعهد رسمی به دانشگاه قبل از شروع به تحصیل مبنی بر این که «پس از اتمام دوره آموزش بهورزی در خانه بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت ۱۵ سال و به صورت شیفت های مورد نظر دانشگاه همراه با بیتوته در روستا انجام وظیفه نمایند» الزامیست.
این تعهد برای کلیه بهورزان (اعم از سهمیه ایثارگری و غیر سهمیه غیر ایثارگری و….) قابل خرید یا انتقال نمی باشد.
تبصره- پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزی، از ادامه دوره انصراف نمایند، ضمن پرداخت هزینه های مربوطه، مجاز به ثبت نام در آگهی های بعدی پذیرش بهورز دانشگاه علوم پزشکی نمی باشد.
۱۱-۳ -شرکت کنندگان حداکثر به مدت ۱۵ روز پس از اعلام نتیجه مهلت دارند تا نسبت به ارائه اعتراضات اقدام نمایند.

۴-تذکرات :
۱-۴ – ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که حداقل ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده های معظم شهدا، مفقودین و جانبازان درصورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.
۲-۴ – ازکل مجوز تخصیص یافته به دانشگاه سی درصد (۳۰)%آن برابر قوانین و مقررات برای پذیرش ایثارگران اختصـاص مـی یابد، بیست وپنج درصد (۲۵ )%آن به جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان بیست وپنج درصـد (۲۵)%و بالاتروفرزندان و همسران آزادگان بالای یکسال اسارت معرفی شده از سوی بنیاد شـهید و امـور ایثـارگران اسـتان اختصاص می یابد و پنج درصد (۵ )%سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه هـا و همسران و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیربیست وپنج درصد( ۲۵ )%و آزادگان زیر یک (۱(سال و خواهران و برادران شهداء ضمن رعایت شرایط احراز مندرج در آگهی استخدام اختصاص می یابد.
۳-۴ -انتخاب ایثارگران در حد سهمیه پنج درصد (۵ )%به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط کـه در زمـان مقـرر ثبت نام نموده اند ، انجام خواهد شد.
۴-۴ . پذیرش مازاد بر ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.
۵-۴ -جانبازان و خانواده محترم شهدا درصورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصویر آن نیـازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.
۶-۴ -معلولین عادی بشرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی و به ترتیب نمره فضلی ازسه(۳ (درصد سـهمیه قـانونی مربوطـه برخوردار خواهند بود.
۷-۴ -به مدارک ناقص و مدارکی که بعد از مهلت ثبت نام تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد و مدارک تحویلی و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گردد .
۸-۴ -صدور کارت ورود به جلسه و شرکت متقاضی در آزمون استخدامی/قراردادی به منزله تایید مدارک تحویلی نمی باشد.
۹-۴ -مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود و چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش خلاف اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرز شود مراحل طی شده کان لم یکن تلقی و در صورت شرکت در دوره آموزش بهورزی ضمن اخراج داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزینه های مربوطه می باشد و حتی در صورت صدور حکم استخدام/قراردای حکم صادره لغو و بلااثر می گردد.
۱۰-۴ -در صورتی که تعداد پذیرفته شدگان نهایی دارای مدرک تحصیلی کاردانی جهت تشکیل دوره بهورزی به حدنصاب نرسد پذیرفته شدگان برای گذراندن دوره مذکور به دانشگاه های همجوار معرفی خواهند شد.
۱۱-۴ -مسئولیت کلیه مراحل برگزاری آزمون و پاسخگویی به اعتراضات به عهده کمیته آزمون دانشگاه می باشد.

۵ –مدارک مورد نیاز :
۱ -تکمیل فرم درخواست شغل بهورزی توسط داوطلب (طبق نمونه پیوست) که شامل موارد ذیل می باشد.
الف) مشخصات داوطلب
ب) رضایت نامه سرپرست داوطلب
ج) تائیدیه شورای اسلامی روستا مبنی بر بومی و سکونت در منطقه
د) تاییدیه خانه بهداشت، مرکز بهداشتی درمانی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان محل سکونت داوطلب با قید شماره خانوار مبنی بر سکونت در منطقه ۲
-اصل و کپی مدرک تحصیلی
۳-اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه
۴-اصل و کپی کارت ملی
۵ -تعداد ۲ قطعه عکس ۴×۳ که مشخصات داوطلب در پشت آن نوشته شده باشد.
۶-گواهی پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت دائم (ویژه داوطلبین مرد)
۸ -یک عدد پوشه
۹ -ارائه گواهی ایثارگری از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان (ویژه متقاضیان استفاده از سهمیه ایثارگری)
۱۰ -فیش واریزی به مبلغ ۹۶۰۰۰ ریال (نود و شش هزار ریال) به حساب شماره ۲۱۷۸۷۰۵۴۰۱۰۰۳ دانشگاه نزد بانک ملی مرکزی قابل پرداخت در کلیه شعب به نام درآمدهای متفرقه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان به عنوان حق شرکت در آزمون عمومی وتخصصی داوطلبان قابل پرداخت می باشد (ایثارگران ۵۰ %مبلغ مذکور را می پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند).

۶ –زمان ثبت نام:
متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از تاریخ ۳/۹/۹۵ لغایت ۱۷/۹/۹۵ مدارک فوق الذکر را به شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مورد تقاضا – واحد ستاد گسترش تحویل نمایند.

۷ –زمان توزیع کارت :
۱-۷ – داوطلبان محترم جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون درروزهای دو شنبه و سه شنبه مورخ ۶/۱۰/۹۵ و ۷/۱۰/۹۵ به واحد ستاد گسترش شبکه بهداشت و درمان شهرستان مربوطه مراجعه نمایند.
۲-۷ -زمان برگزاری آزمون روز پنجشنبه مورخ ۹/۱۰/۹۵ می باشد . ضمناً ساعت و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود بـه جلسه آزمون درج می گردد.

با این مضمون همچنین مشاهده کنید:
استخدام در شرکت فولاد مبارکه اصفهان
نام:
ایمیل:
* نظر: